Circuit generador de Sincronisme. PE1RQM

Per al bloqueig del muting o Squel de Vídeo per Receptors o Monitors de Vídeo digitals:

 

Diferència de Tjalling PE1RQM i Chris PA3CRX (ATV Manager VERON) Gràcies Chris i Tjalling

Per als que estan usant monitors digitals, que no disparen el vídeo fins que el senyal és potent, tenen aquí una solució.

El problema és que no podem veure els febles sincronismes, ni el gra de fons.

No aconseguim trobar els senyals per orientar l'antena, com fèiem amb els televisors analògics. Aqui tenim una solució amb un generador de sincronisme.

 

Pàgina de PE1RQM Tjalling explicant el circuit : http://www.pe1rqm.nl/?p=1161#introductie

 

Nota: Components difícils d'aconseguir: Circuit Imprés (PCB), el CI SAA1101P i el varicap BB199.

Si hi ha algú interessat, es pot posar en contacte amb mi. ea3xu@ure.es

 

img 1

 

 

img 2

 

 

img 3

 

 

Aquesta és la foto de la placa que he muntat jo.

 

img 4

 

Exemple d'utilització del mòdul eliminador de Squelch o de muting:

Gra de fons: Cap senyal.

 

img

 

 Mini sincronismes: captació de petits sincronismes.

 

img

 

Imatge debíl: Enfoquen l'antena.

 

img

 

Imatge OK: Un cop ja tenim el senyal al màxim.

 

imatge OK p

 

Benjamí, EA3XU