Accés
caes

 

Recepción de ATV analógica EN BANDA X Usando LNB estándar moderna.

 

Los que nos dedicamos a la ATV en 10GHz, venimos usando una LNB comercial modificada para el segmento de 10.370 a 10.500 MHz Las siglas LNB proceden de Low Noise Bloc. Se puede encontrar información para modificar las LNB en internet, parte de ella la resumimos en nuestra WEB del grupo de ATV EA3:

 

Modificación de una LNB (antigua) marca Single:

http://www.atvea3.cat/index.php/teecnica/altres-articles-tecnics

 

Modificación de LNBs para ATV:

http://www.atvea3.cat/index.php/teecnica/altres-articles-tecnics/39-modificacion-de-lnbs-para-atv

 

Las modernas LNBs disponen de un PLL como oscilador y son mucho más difíciles de modificar.

Las LNB Universales, modernas, incorporan dos osciladores, el bajo (Lo) de 9,75 GHz, que cubre de 10.7 a 11.7 GHz, y el otro oscilador (Hi) de 10,6 GHz; para cubrir de 11,7 a 12,7 GHz.

La ATV  en EA, tiene la porción de 10.375 a 10.450 MHz, con lo que estamos por debajo de las LNB Universales fabricadas para la televisión comercial vía satélite en Europa. Pero podemos aprovechar tanto las LNB, con ciertas modificaciones y los receptores analogicos. Una opción es bajar de frecuencia del oscilador “Lo” en la LNB de 9.750 MHz a cerca de 9.000 MHz. Usando el mismo receptor. En este caso vemos que los 10.420 MHz (ejemplo de la frecuencia del Repetidor ATV EA3) – 9000 MHz del oscilador, corresponderá a una salida de FI de 1.420 MHz , perfectamente sintonizable en el receptor.

 

También tenemos otras alternativas como:

A - LNB Universal con un sencillo convertidor de FI para utilizar un receptor analógico antiguo.

B - LNB estándar con un receptor especialmente diseñado (tipo EA3UM) que haga la conversión para recibir al segmento de ATV.

 

Convertidor de la frecuencia intermedia para LNB Universal no modificada.

Gracias a un colega local que quiere permanecer en el anonimato tenemos la posibilidad de recibir ATV con una LNB estándar moderna, montando un sencillo convertidor.

Con un poco de habilidad en montajes de RF y disponiendo de una fuente de señal en la banda 10.420 MHz mas o menos, podremos conseguir hacer funcionar dicho convertidor. Si además disponemos de un analizador de espectro o un frecuencímetro que cubra de 900 a 1000 MHz podrán fácilmente ajustar el oscilador del convertidor.

Se trata de recibir la señal de ATV de 10.420 + - MHz , en un receptor estándar sobre los 1.670 MHz + -

El mecanismo: frecuencia de recepción (ejemplo 10.420MHz) con un oscilador local en la LNB de 9.750 MHz (oscilador LO) 10.420-9750=670 MHz

Si mezclamos 670 MHz + 1000 MHz tendremos una salida de FI de 1.670 MHz, que será la adecuada para ser recibida por cualquier receptor de satélite analógico antiguo. Ver diagrama Fig.1.


LNB n 01

 

 

Fig.1. Diagrama de bloques de la recepción con LNB estándar

El convertidor dispone de un oscilador de 1000 MHz y un mezclador que con la señal procedente de la LNB y la del oscilador tendremos una salida de 1670 MHz donde sintonizar los 10420 MHz.

Todo montado sobre una placa de fibra de una sola cara de cobre de 77 x 50 mm. Una vez funcione se puede introducir en una caja de latón.

LNB n 02

 

 

Fig.2. Esquema original del convertidor por el autor del diseño.

 

El montaje es sencillo con componentes usuales en los cajones de los aficionados.

Necesitamos dos transistores BFR91A, es importantísimo este modelo y si además son de la marca Telefunken el éxito está asegurado. Se puede montar con un condensador de 10 pF para que el oscilador generé una frecuencia

fija comprendida entre 900 y 1000MHz. O usar como capacidad dos varicap BB405 o similares, en este caso podremos ajustar dentro de unos límites la frecuencia del oscilador, potenciómetro ajustable VR2 modificará la frecuencia.

El potenciómetro VR1 nos controlará la ganancia del mezclador.

LNB n 03

 

 

Fig.3. Detalle de la Bobina. Para conseguir los 950 MHz en mi caso.

LNB n 04

 

 

Fig.4. Detalle del coque de RF


LNB n 05

 

Fig.5. Detalle del oscilador. El transistor esta unos 3 mm separado del cobre.

LNB n 06

 

Fig.6. Señal de 955 MHz, captada con una sonda cercana al oscilador


LNB n 07

 

 

Fig.7. Módulo completo del convertidor construido por EA3XU, según las especificaciones del autor.

En la fig. 6 mi versión del convertidor que he montado en pocas horas.

Seleccionar en el receptor analógico “LNB 2” para tener una salida de alimentación de unos 18 V. La posición física del LNB deberá ser Horizontal.

La LNB Universal, que he usado, tiene un factor de ruido ( NF) de 0.1 dB y una ganancia de 55 dB.

 

Referencias:

El autor es un colega local que quiere permanecer anónimo y que gracias a él muchos estamos disfrutando de l a ATV con sus simples, sencillos pero muy eficaces diseños.

Benjamí, EA3XU

 

Modificació d'una LNB marca SINGLE

 

El següent treball s'ha efectuat amb una LNB marca SINGLE, com la de la figura n 1. La modificació és original d'un col·lega EA3 pioner de l'ATV que em permet publicar aquest treball.

 

Aquesta LNB cobreix d'origen de 10,7-11,7 GHz amb l'oscil·lador Low i de 11,7-12,75 GHz amb l'oscil·lador High.

La idea és baixar la freqüència de l'oscil·lador Low, perquè es pugui sintonitzar un senyal entre 10.400 i 10.500 MHz, en el receptor sobre els seus 1.200 MHz de dial.

Així que si volem sintonitzar al nostre receptor la freqüència del Repetidor de 10.420 MHz, necessitem baixar la freqüència de l'oscil·lador Low a 9.200 MHz + -, per tenir un senyal de FI al voltant de 1.220 MHz sobre el receptor.

 

 LNB Single 1

LNB Single 2

 

LNB Single 3

 

LNB Single 4

A la figura 4 es poden veure els detalls de la tapa del blindatge, amb les cavitats del DRO i el Filtre ocupades amb una peça de Porexpan a la part superior. A la cavitat del DRO gran (Low) es col·loca també una peça de ceràmica, procedent dels condensadors ceràmics trapeizodales de 1pF, en què prèviament s'han netejat de les parts metàl·liques amb un paper de vidre molt fina. A la cavitat del filtre es col·loca una plaqueta de poliestirè.

Per l'ajust necessitem un receptor analògic de Sat antic (o un analitzador d'espectre connectat a la FI de l'LNB, amb separador de tensió per poder al mateix temps alimentar la LNB i injectar el senyal a l'analitzador).

Amb un generador de 10.420 MHz de pocs mili watts ia una distància mínima d'uns 50 cm, enfocat a la trompeta del LNB i amb la mateixa polarització lineal (Horitzontal o Vertical) es podrà ajustar amb cura, l'oscil·lador Low del DRO mitjançant el cargol, fins a aconseguir la sintonia en el receptor entre 1000 i 1400 MHz, segons la LNB.

 

En cas de problemes es pot consultar als col·legues del Grup d'ATV EA3 més experimentats en el tema.

Les microones i l'ATV, requereixen certes habilitats per fabricar o manipular els elements necessaris que componen els equips. D'aquesta manera obliga a participar, experimentar i aprendre un mateix. En aquest camí nodrirse també de l'experiència dels pioners
Sort.


Benjamí, ea3xu

 

 

Per rebre ATV 10GHz es poden utilitzar diferents tipus de LNBs comercials de Satèl·lits modificant las a la freqüència de 10.420 MHz per ATV i com a receptor un satèl·lit analògic (ja en desús).

 

- Les més antigues arriben a la freqüència pegant una ceràmica trapezoïdal sobre el DRO i ajustant el caragol sobre el DRO,

Com que aquestes són més grosses i sucoses, necessiten una ajuda en forma de trompeta davant, per guanyar uns 9 dBs més com a mínim.

- Les més modernes, sense ser les últimes del mercat, (ara la SINGLE 10.7-11.7 GHz Low), també arriben a la freqüència amb semblants procediments.

 

Amb la mateixa visual, aquestes últimes en el meu cas, no necessiten ajuda de trompeta a 5 kms de distància del "repe".

Veure fotos ea3xu

 

LNBs

 

 

Beacon Relay 10GHz 

Hi ha col·legues del Grup que s'han especialitzat a modificar-les.

Aqui teniu alguns treballs per convertir diferents tipus de LNBs comercials de Satèl·lits a la freqüència de 10.420 MHz per ATV.

 

por PA3GCO enllaç: http://www.qsl.net/pa3gco/zelfbouw/aun11s12s/aun11s12s.html

por F4DAY enllaç: http://jf.fourcadier.pagesperso-orange.fr/hyperfrequences/rec_10GHz/rec_10GHz.htm

por IK1HGI enllaç: http://www.qsl.net/ik1hgi/atv/sharp.htm

por PE1BVJ enllaç: http://www.qsl.net/pe1bvj/prive/omblnbontv.pdf

por IW2BC enllaç: http://www.qsl.net/iw2bc/lista_lnb.html

por IW1DGG & IW1FNW enllaç: http://www.aribra.it/autocostruzione/lnb/ComeModificareLNB.pdf

Reajustament por F8BYC http://www.f8byc.net/menu4/page28.html

 

73 Gracies.

Benjami EA3XU

 

Circuit generador de Sincronisme. PE1RQM

Per al bloqueig del muting o Squel de Vídeo per Receptors o Monitors de Vídeo digitals:

 

Diferència de Tjalling PE1RQM i Chris PA3CRX (ATV Manager VERON) Gràcies Chris i Tjalling

Per als que estan usant monitors digitals, que no disparen el vídeo fins que el senyal és potent, tenen aquí una solució.

El problema és que no podem veure els febles sincronismes, ni el gra de fons.

No aconseguim trobar els senyals per orientar l'antena, com fèiem amb els televisors analògics. Aqui tenim una solució amb un generador de sincronisme.

 

Pàgina de PE1RQM Tjalling explicant el circuit : http://www.pe1rqm.nl/?p=1161#introductie

 

Nota: Components difícils d'aconseguir: Circuit Imprés (PCB), el CI SAA1101P i el varicap BB199.

Si hi ha algú interessat, es pot posar en contacte amb mi. ea3xu@ure.es

 

img 1

 

 

img 2

 

 

img 3

 

 

Aquesta és la foto de la placa que he muntat jo.

 

img 4

 

Exemple d'utilització del mòdul eliminador de Squelch o de muting:

Gra de fons: Cap senyal.

 

img

 

 Mini sincronismes: captació de petits sincronismes.

 

img

 

Imatge debíl: Enfoquen l'antena.

 

img

 

Imatge OK: Un cop ja tenim el senyal al màxim.

 

imatge OK p

 

Benjamí, EA3XU